Τα βιβλία μας στη βιβλιοθήκη του Cambridge

Αγγλικοί τίτλοι των εκδόσεών μας εγκρίθηκαν και ανήκουν πια στους πνευματικούς θησαυρούς της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Τα βιβλία μας βρίσκονται στη λίστα του Πανεπιστημίου και είναι διαθέσιμα σε φοιτητές και καθηγητές είτε ως ενδιαφέρον ανάγνωσμα, είτε ως βοήθημα σε οποιονδήποτε τα χρειαστεί.

https://idiscover.lib.cam.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,MEGAS%20SEIRIOS%20publications&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=44CAM_PROD&offset=0

Μοιραστείτε το

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email