Αυξημένη ανάγκη για αίμα, ισχυρή θέση να την καλύψουμε. 35 χρόνια προσφοράς και συνεχίζουμε…

Στα πλαίσια της ανιδιοτελούς προσφοράς και της κοινωνικής δράσης μας, διατηρούμε εδώ και 35 χρόνια Τράπεζα Αίματος στο νοσοκομείο «Λαϊκό».

Πέρα από τις ανάγκες των μελών μας, των συγγενών τους, καθώς και του ίδιου του νοσοκομείου, η Τράπεζα Αίματος ανταποκρίνεται και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη παρουσιαστεί και είμαστε σε θέση να καλύψουμε.

Αυτή τη στιγμή, λόγω των ιδιαιτέρων υγειονομικών συνθηκών, δεν είναι εφικτό να διεξάγουμε τις τακτικές αιμοδοσίες που διοργανώναμε στο χώρο μας, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου.

Οι ανάγκες ωστόσο σε αίμα είναι πάντα αυξημένες και όποιος το επιθυμεί, μπορεί να δώσει αίμα τόσο στο Λαϊκό Νοσοκομείο όσο και σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο τον εξυπηρετεί, αναφέροντας ότι είναι για την Τράπεζα Αίματος του Ομίλου Εξυπηρετητών, με αριθμό μητρώου: 10651

Μοιραστείτε το

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email