Πνευματική Θεραπεία

Κάθε ένας από εμάς είναι μια ολοκληρωμένη οντότητα, που φύση της είναι η υγεία και η ευτυχία!

Το σώμα, τα συναισθήματα και οι σκέψεις μας είναι αλληλένδετα και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Θεραπεία στο χώρο μας, κάποιες φορές που λειτουργούμε υπερφορτίζοντας ή παραμελώντας κάποιο από αυτά διαταράσσεται η ομαλή ροή των ενεργειών και των δυνάμεων μέσα μας, με αποτέλεσμα την ασθένεια, σωματική ή ψυχική.

Η Πνευματική Θεραπεία εξισορροπεί αυτές τις ενέργειες και τις δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο. Αποφορτίζει τη συσσωρευμένη ενέργεια και ενδυναμώνει τα πιο εξασθενημένα μέρη του οργανισμού, ώστε να έρθει μια ισόποση ροή στο σώμα, τα συναισθήματα και τις σκέψεις.

Ο Πνευματικός Θεραπευτής αναγνωρίζει την Οντότητα, την πνευματική φύση, μέσα στα πάντα: στον εαυτό του, στο θεραπευόμενο, στην ασθένεια και στα αίτια που την προκάλεσαν και εργάζεται με ολοκληρωτικό ενδιαφέρον για την υγεία κάθε θεραπευόμενου.

Δεν πρόκειται για μια εναλλακτική θεραπεία αλλά για την εφαρμογή μιας θέσης ζωής, μέσα από την οποία μπορεί να θεραπευτεί και να βοηθηθεί ο καθένας.

Η Πνευματική Θεραπεία σε καμία περίπτωση δεν αντίκειται στην κλασσική ιατρική ούτε παρεμβαίνει με κανένα τρόπο στο έργο της. Οι θεραπευόμενοι συνεχίζουν οποιαδήποτε θεραπεία και ιατρική οδηγία δίνει ο γιατρός τους.

Το έργο της Πνευματικής Θεραπείας στον Όμιλο Εξυπηρετητών συνεχίζεται καθημερινά από το 1980, πάντα ανιδιοτελώς και για οποιονδήποτε το ζητήσει.

Το Θεραπευτικό Τμήμα:

Το Θεραπευτικό Τμήμα

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email