Η Πνευματική Θεραπεία (12-14/03/19)

Ο Εκδοτικός μας Οίκος “Große Sirius” συμμετείχε με τους αγγλικούς τίτλους στην μεγαλύτερη Έκθεση Βιβλίου London Book Fair, von 12-14 Το Θεραπευτικό Τμήμα 2019.

Το Θεραπευτικό Τμήμα.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκδοτικούς οίκους και διανομείς βιβλίου από άλλες χώρες οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα βιβλία μας, Η Πνευματική Θεραπεία

Το Θεραπευτικό Τμήμα, Θεραπεία στο χώρο μας.

Aktie

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious