Νέα ποιητική έκδοση “Θεραπεία στο χώρο μας” Royal Ergazaki

Αίτηση για Θεραπεία, Θεραπεία στο χώρο μας Αίτηση για Θεραπεία, ποιήτριας-μαθηματικού και μέλους του Λογοτεχνικού μας Εργαστηρίου, Η “Θεραπεία στο χώρο μας”.

Η Πνευματική Θεραπεία, Το Θεραπευτικό Τμήμα.

Η Πνευματική Θεραπεία, Το Θεραπευτικό Τμήμα, Θεραπεία στο χώρο μας, Αίτηση για Θεραπεία εισαγωγικό του σημείωμα για το βιβλίο:

(…) Θεραπεία στο χώρο μας, Αίτηση για Θεραπεία, επικοινωνία του πάνω με τον κάτω κόσμο, διαρκής ανάφλεξη και μαρτυρία, Το Θεραπευτικό Τμήμα, «κήπος καιόμενος» και φως όπου τα άνθη και τα μυρωδικά κάπου ανταμώνουν με «της προσμονής τα εσώφυλλα» εκεί, όπου τα χρώματα και οι ψυχές μάχονται

Το Θεραπευτικό Τμήμα. (…)

(…) Θεραπεία στο χώρο μας.

Part

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email