Θεραπεία στο χώρο μας “Αίτηση για Θεραπεία” la Real Ergazaki

spiritualhealing.gr, Θεραπεία στο χώρο μας Αίτηση για Θεραπεία, ποιήτριας-μαθηματικού και μέλους του Λογοτεχνικού μας Εργαστηρίου, με τίτλο “Αίτηση για Θεραπεία”.

Η Πνευματική Θεραπεία, Το Θεραπευτικό Τμήμα.

Η Πνευματική Θεραπεία, Το Θεραπευτικό Τμήμα, Θεραπεία στο χώρο μας, Αίτηση για Θεραπεία εισαγωγικό του σημείωμα για το βιβλίο:

(…) Ποίηση εκ των ένδον, πνευματική ανθοφορία και διάσπαση και σχάση των οριζόντων, Θεραπεία στο χώρο μας, Αίτηση για Θεραπεία, Θεραπεία στο χώρο μας. (…)

(…) Η Πνευματική Θεραπεία.

Parte

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email