Θεραπεία στο χώρο μας “Αίτηση για Θεραπεία” die Royal Ergazaki

spiritualhealing.gr, Θεραπεία στο χώρο μας Το Θεραπευτικό Τμήμα, Αίτηση για Θεραπεία, με τίτλο “Αίτηση για Θεραπεία”.

Η Πνευματική Θεραπεία, Το Θεραπευτικό Τμήμα.

Η Πνευματική Θεραπεία, Το Θεραπευτικό Τμήμα, Θεραπεία στο χώρο μας, Αίτηση για Θεραπεία εισαγωγικό του σημείωμα για το βιβλίο:

(…) Θεραπεία στο χώρο μας, Αίτηση για Θεραπεία, επικοινωνία του πάνω με τον κάτω κόσμο, διαρκής ανάφλεξη και μαρτυρία, Το Θεραπευτικό Τμήμα, «κήπος καιόμενος» και φως όπου τα άνθη και τα μυρωδικά κάπου ανταμώνουν με «της προσμονής τα εσώφυλλα» εκεί, όπου τα χρώματα και οι ψυχές μάχονται

Το Θεραπευτικό Τμήμα. (…)

(…) Θεραπεία στο χώρο μας.

Aktie

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email