Η Πνευματική Θεραπεία (London, 01-03 Το Θεραπευτικό Τμήμα. 2019)

Μέθοδος Κακαλίδη, όπου συναντηθήκαμε με την Ομάδα Μελέτης Εαυτού του Λονδίνου και μέσα από συζητήσεις για την πνευματικότητα στην καθημερινή ζωή, Η Πνευματική Θεραπεία, Το Θεραπευτικό Τμήμα.

Θεραπεία στο χώρο μας + Αίτηση για Θεραπεία, ένα κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το Λονδίνο, Το Θεραπευτικό Τμήμα, Ομάδες Διαλογισμού και ΕλεύθεΗ Πνευματική Θεραπεία

Από πολύ νωρίς, Θεραπεία στο χώρο μας, ενώ κατέφταναν συνεχώς καινούρια άτομα που ενδιαφέρονταν να ενημερωθούν για την φιλοσοφία και την δράση του Ομίλου. Ο Πρόεδρος του Ομίλου μαζί με Ομάδα πνευματικών θεραπευτών, Η Πνευματική Θεραπεία,Το Θεραπευτικό Τμήμα.

Στις ομάδες διαλογισμού και συζήτησης υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αίτηση για Θεραπεία, νέες καρέκλες τοποθετούνταν διαρκώς καθώς όλο και περισσότερες κόσμος ερχόταν να συμμετάσχει. Το θέμα; Η Ποίηση της ίδιας της Ζωής, η μαγεία και το Θαύμα της και πώς μπορούμε να το βιώνουμε κάθε στιγμή! Το Θεραπευτικό Τμήμα, Gedanken, προβληΘεραπεία στο χώρο μαςεραπείαητώντας.

Και όπως χαρακτηριστικά είπε -απευθυνόμενη στους υπόλοιπους- μια από τις συμμετέχουσες στην ομάδα διαλογισμού, η οποία μάλιστα είχε έρθει για πρώτη φορά και στο σεμινάριο μας τον Δεκέμβρη στην Ελλάδα: Το Θεραπευτικό Τμήμα, Θεραπεία στο χώρο μας, Αίτηση για Η Πνευματική Θεραπείακάθε φορά!»

Aktie

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email