Το Θεραπευτικό Τμήμα (Θεραπεία στο χώρο μας 66) Αίτηση για Θεραπεία!

Αίτηση για Θεραπεία (spiritualhealing.gr 66, ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ 2018), Η. Μέθοδος Κακαλίδη, Η Πνευματική Θεραπεία.

Η Πνευματική Θεραπεία “Το Θεραπευτικό Τμήμα” Θεραπεία στο χώρο μας, Αίτηση για Θεραπεία, spiritualhealing.gr.

Η Πνευματική Θεραπεία, Το Θεραπευτικό Τμήμα 2015.

Final, στις επόμενες σελίδες διαβάζουμε το ποίημα “Αρχαίο Στολίδι” της κας Παρασκευής Κωστοπέτρου, υπεύθυνης του Ομιλου και των Εκδόσεων Μέγας Σείριος από την ποιητική της συλλογή “Εδώ θα είμαι” καθώς και το ποίημα “Ο πίνακας” της κας Βασιλικής Εργαζάκη, Η Πνευματική Θεραπεία “Το Θεραπευτικό Τμήμα”.

Θεραπεία στο χώρο μας. Μέθοδος Κακαλίδη, Η Πνευματική Θεραπεία.

Ação

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email