Ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο: Ομάδα διαλογιστικής χαλάρωσης

Η ομάδα μας αυτή είναι ανοιχτή για όλους. Πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν να ηρεμούν και να εξισορροπούν το σώμα, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.

Ειδικά στους ρυθμούς και τις συνθήκες της σημερινής εποχής, το αίτημα για ηρεμία, αποφόρτιση από το άγχος και ξεκούραση είναι πολύ έντονο και η ομάδα μας ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε ψυχολογικό.

 
  • CD “Relaxation méditative”

Sur le CD, nous entendons trois formes différentes méditation relaxation dure environ 15-17 minutes à chaque fois, qui nous aident à calmer nos corps et calmer l'esprit et les émotions.

Comme nous suivons ces modèles, Rejets tensions, repos et nous entrons dans un état de calme et de bien-être. Vos émotions sont équilibrées et l'esprit s'éclaircit. La relaxation est également la première étape essentielle dans la recherche de l'intériorité et de l'approfondissement de lui avec la méditation.

Nous pouvons faire de la relaxation tout moment de la journée, une ou plusieurs fois et voir des résultats significatifs très direct. Pour cd qui nous conduit et nous aide à atteindre.

Μπορείτε να το βρείτε ici.

Part

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email