Το Θεραπευτικό Τμήμα

Unsere Zusammenarbeit mit den Volkskrankenhaus hat das begonnen 1987 Η, Η Πνευματική Θεραπεία.

Το Θεραπευτικό Τμήμα, Θεραπεία στο χώρο μας, Η Πνευματική Θεραπεία.

Die mobile Blutspendeeinheit der Menschen kommt, um Platz die Gruppe geplant Spenden, aber wer will, kann Blut direkt in die Klinik geben die besagt, dass es die Blutbank der Server.

Aktie

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email