Θεραπεία στο χώρο μας Η Πνευματική Θεραπεία: αποκάλυψη και πραγμάτωση | Όμιλος Εξυπηρετητών

Η Πνευματική Θεραπεία: αποκάλυψη και πραγμάτωση

Ο διαλογισμός μας οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη εμβάθυνση στον εαυτό, σε όλο και μεγαλύτερη γνώση του εαυτού.

Καθώς διαλογιζόμαστε αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι το κέντρο της δύναμης μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι απελευθερωμένος από περιορισμούς, φόβους και αγωνίες.

Κάθε διαλογισμός έχει σκοπό τη βελτίωση της ζωής μας καθώς σταδιακά γίνεται πράξη και δυναμική λειτουργία στην καθημερινότητά μας. Εφαρμόζοντας τις διαλογιστικές μας εμπειρίες στην πράξη, η εσωτερική μας δύναμη δεν παραμένει μόνο μια αποκάλυψη διαλογιστική, αλλά εκφράζεται στην καθημερινή μας ζωή.

Θεραπεία στο χώρο μας, ο διαλογισμός γίνεται ζωή, δημιουργία, Αίτηση για Θεραπεία.

Το Θεραπευτικό Τμήμα:

Το Θεραπευτικό Τμήμα

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email