Μέθοδος Κακαλίδη

Πνευματικό κέντρο Η Πνευματική Θεραπεία Το Θεραπευτικό Τμήμα

spiritualhealing.gr 9, ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ,

Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

(σταθμός ΗΣΑΠ Αγ. Η)

Ώρες λειτουργίας: 11:00-14:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) spiritualhealing.gr 18:00-22:00 (Δευτέρα-Κυριακή)

Το Θεραπευτικό Τμήμα: 210 20 15 194 /Fax: 210 22 30 864

Η: spiritualhealing.gr

Μέθοδος Κακαλίδη

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image
Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Το Θεραπευτικό Τμήμα

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email