Θεραπεία στο χώρο μας Το Θεραπευτικό Τμήμα: Θεραπεία στο χώρο μας | Όμιλος Εξυπηρετητών

Το Θεραπευτικό Τμήμα: Θεραπεία στο χώρο μας

Ο διαλογισμός στην πραγματικότητα είναι ένας διάλογος.

Κάθε στιγμή στη ζωή του ο άνθρωπος βρίσκεται σε κάποια κατάσταση διαλογιστική, δηλαδή κάνει μια εσωτερική διαδικασία ερωταποκρίσεων. Σκέφτεται, προβληματίζεται, βρίσκει απαντήσεις στα ερωτήματά του, δρα ανάλογα με τις αποφάσεις του. Κάνει δηλαδή ένα συνειδητό ή ασυνείδητο «διάλογο» με τον εαυτό του.

Η διαφορά ανάμεσα στην καθημερινή αυτή λειτουργία και στο διαλογισμό ενός πνευματικού ανθρώπου είναι ότι ο διαλογιζόμενος αναζητά με τη θέλησή του την ένωση με ευρύτερα συνειδησιακά πεδία που μπορεί να του αποκαλυφθούν, καθώς βρίσκεται σε χαλάρωση και ετοιμότητα να τα συλλάβει νοητικά.

Όσο αρχίζουμε να μετέχουμε συνειδητά σ’ αυτόν το διάλογο με τον εσωτερικό μας εαυτό μέσα από τον διαλογισμό, τόσο μας αποκαλύπτεται το μυστικό της Δημιουργίας, η Γνώση, η Ελευθερία.

Το Θεραπευτικό Τμήμα:

Το Θεραπευτικό Τμήμα

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email