Ομάδες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο

Groupe: «Διαχείριση άγχους: Μαθήματα χαράς από ανθρώπους που τη ζουν

Groupe: «Διαχείριση άγχους: Μαθήματα χαράς από ανθρώπους που τη ζουν!"Dans l'abnégation du groupe et de nos efforts pour aider les personnes qui cherchent des solutions aux problèmes de stress et de pression de la vie quotidienne ont tenu une série de réunions sur la question du traitement de l'anxiété. Η ομάδα απευθύνθηκε αποκλειστικά...
PLUS

Groupe: " Passer de la peur à l' intrépidité: Γνωρίζω τον εαυτό μου, Libère de mes peurs, vraiment vivre!»

Groupe: " Passer de la peur à l' intrépidité: Γνωρίζω τον εαυτό μου, Libère de mes peurs, vraiment vivre!"Dans le même contexte avec le groupe ci-dessus et d'aider les personnes qui éprouvent souvent des craintes et des angoisses qui entravent leur personnel, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή, πραγματοποιήθηκε και...
PLUS