Άρθρα

Διαβάστε άρθρα για τις δραστηριότητές μας, ομιλίες, παρουσιάσεις, Τα νέα του Εκδοτικού.

Χοροδρώμενα

Το Θεραπευτικό Τμήμα

Χοροδρώμενα σημαίνει: «δρω δια του χορού» κι είναι η δράση προς τη φορά της διεύρυνσης, της ανάπτυξης των ιδεών… Ο Διαλογισμός είναι Τέχνη. Η…

Εμβάθυνση στην Ποίηση και την Λογοτεχνία

Ομιλίες σε Λογοτεχνικές Εκδηλώσεις

Στο άρθρο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση μιας πρωτοποριακής μεθόδου μέσα από την οποία μπορούν… “Η Ποίηση είναι ένα μεγάλο ορυχείο όπως έλεγε και ο ιδρυτής του Ομίλου και ο ποιητής είναι…”

Η Πρακτική μας Φιλοσοφία

Το έργο και η διδασκαλία του Ομίλου δημοσιεύτηκε σε άρθρο αγγλικού επιστημονικού περιοδικού

Το Θεραπευτικό Τμήμα

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email