Άρθρα

Διαβάστε άρθρα για τις δραστηριότητές μας, ομιλίες, παρουσιάσεις, Τα νέα του Εκδοτικού.

Χοροδρώμενα

Το Θεραπευτικό Τμήμα

Χοροδρώμενα σημαίνει: «δρω δια του χορού» κι είναι η δράση προς τη φορά της διεύρυνσης, της ανάπτυξης των ιδεών Ο Διαλογισμός είναι Τέχνη. Η…

Εμβάθυνση στην Ποίηση και την Λογοτεχνία

Ομιλίες σε Λογοτεχνικές Εκδηλώσεις

Στο άρθρο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση μιας πρωτοποριακής μεθόδου μέσα από την οποία μπορούν Η Ποίηση είναι ένα μεγάλο ορυχείο όπως έλεγε και ο ιδρυτής του Ομίλου και ο ποιητής είναι…”

Η Πρακτική μας Φιλοσοφία

Το έργο και η διδασκαλία του Ομίλου δημοσιεύτηκε σε άρθρο αγγλικού επιστημονικού περιοδικού

Το Θεραπευτικό Τμήμα

  • Facebook
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Delicious
  • LinkedIn
  • RSS
  • Add to favorites
  • Email